Robots

ή web robots ή crawlers ή spiders.
Ειδικό λογισμικό, που έχει δημιουργηθεί ώστε να επισκέπτεται ιστοσελίδες και να συλλέγει πληροφορίες από αυτές, που άλλοτε είναι θεμιτό (π.χ. οι crawlers των μηχανών αναζήτησης) κι άλλες όχι (π.χ. spam robots).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License